Nivert, Marianne

Annonse


Programvare passer ikke Telia

Nivert, Marianne

Den svenske teledronningen – fungerende visekonsernsjef Mariann Nivert bekrefter at teleselskapenes satsing på programvare er avvikende.

– Det finnes ulik fokus på en del områder, sier Nivert til Telecom Revy.

Vokser organisk
Ikke bare har selskapene ulik fokus, Telia har valgt en langt mer nøktern forretningsutvikling.

Annonse


Konsernsjef Tormod Hermansen har bladd opp norske skattekroner til å kjøpe opp blant annet Allianse, Comma, Novit, Ergosoft, Svensk programagentur, Wahlberg & Selin AB, i tillegg til ulike satellittinvesteringer.

– Telia har vokst organisk, mens Telenor har kjøpt opp en hel del dataselskaper, sier hun.

Utelukker ikke salg
Nivert vil imidlertid ikke foregripe eventuelle salg i forbindelse med fusjonsprosessen, og vil helst snakke om synergi og utfyllende egenskaper.

– Jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at noen deler blir solgt ut, men jeg tror at begge parter kan tilføre hverandre svært mye. Fusjonen må ikke sees som et defensivt trekk.

Fusjon blir fisjon?
Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare kommer i skyggen av den langt mer omfattende sammensmeltningen av Telia og Telenor. Telenor programvare ble skilt ut av Telenor-konsernet 1. juni i fjor. Ifølge selskapet ble dette gjort for å rendyrke forretningsområdet.

I pressemeldingen om fusjonsavtalen mellom programvareselskapene opplyser Telenor at de vil selge seg ned til 60 prosent i det fusjonerte EDB ASA. Etter det Telecom Revy erfarer er det sannsynlig at Telenor vil selge seg ned ytterligere. I første omgang til 50 prosent ved børsnotering for å fortsatt beholde flertallsmajoriteten.

Etter at fusjonen mellom Telenor og Telia har begynt å falle på plass, kan flere aksjer bli lagt ut for salg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse