Aamodt, Bjarne

Annonse


Kabelkrøll for Alcatel

Aamodt, BjarneDen foreløpige årsmeldingen ble presentert i Oslo torsdag.

– Resultatsvikten henger hovedsakelig sammen med en svært vanskelig markedssituasjon for kraftførende sjøkabler. Kostnadsoverskridelser på store offshore- og telekommunikasjonsprosjekter svekker også resultatet, sier styreleder og konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK til nyhetsbyrået NewsWire.

Medregnet inntekter ved salg av forsvarsdivisjonen og AME Space forventer konsernet et resultat før skatt på 281 millioner kroner, mot 369 millioner i 1997. I 1998-resultatet inngår engangsposter på 280 millioner kroner, mot 124 millioner kroner i 1997.

Tap
Totalt omsatte Alcatel STK for 3,965 milliarder kroner i fjor, mot 4,380 milliarder året før. I 1997-tallene inngikk selskapene AME Space i Horten og Forsvarsdivisjonen i Alcatel Telecom Norway, som ble solgt med virkning fra 1. januar 1998. På sammenlignbar basis økte driftsinntektene med 3,2 prosent fra 1997 til 1998.

Den løpende operative driften endte med et tap på 29 millioner kroner i fjor, mot en fortjeneste på 223 millioner kroner i 1997. Konsernet varslet i fjor denne negative utviklingen.

Ekspansiv distribusjon
Alcatel Distribusjon økte sine driftsinntekter med hele 21,5 prosent.

– Dette selskapet fortsetter en ekspansiv utvikling. Satsingen på å drive andre selskapers telekommunikasjons- og datasystemer er særlig positiv, sier Aamodt.

Effektivisering
Driftsinntektene for kabelområdet gikk tilbake med 8,5 prosent i fjor, mens telekom-omsetningen holdt seg på samme nivå.

Konsernet har innledet et omfattende program for å redusere kostnadene i kabelselskapet. Antall ansatte er redusert med 100 personer.

– Det gjør at vi fremover kan møte en hardere konkurranse med pressede priser på en mer effektiv måte, sier Aamodt.

Ordresvikt
Ved utgangen av 1998 var ordrebeholdningen på 988 millioner kroner. På sammenlignbar basis er dette på samme nivå som året før. Både i 1997 og 1998 har det vært ordresvikt på kraftførende sjøkabler.

– Ordrebeholdningen er på et lavt nivå. Utsiktene for 1999 er også usikre, sier Aamodt.

Ved utgangen av året hadde konsernet en egenkapitalandel på 58 prosent, mot 49 prosent ved utgangen av 1997.