Bondevik, Kjell Magne

Annonse


Staten må eie Telia/Telenor

Bondevik, Kjell Magne

Dette er hovedtrekkene i en avtale som statsministrene Göran Persson og Kjell Magne Bondevik ble enige om etter et møte i Helsingfors mandag, skriver Aftenposten.

Svensk garanti
Norsk presse har antydet at intensjonsavtalen om en telefusjon ikke utelukker at det ene landet kan selge sin statlige eierandel uten det andre landets samtykke. Denne tvilen har de to statsministrene nå ryddet av veien.

Persson forsikret Bondevik om at den svenske regjeringens holdning er at den totale statlige eierandelen må være på minst 51 prosent. Persson sa at den svenske regjeringen garanterer for dette.

Annonse


Klare formuleringer
Både Bondevik og Persson understreker at man arbeider for å få inn klare formuleringer i avtaleteksten om at det ene landet ikke skal kunne selge ut sine eierandeler slik at den statlige eierandelen havner på under 51 prosent. Dermed må det politisk flertall til i begge land samtidig for å gjøre et slikt salg mulig.

Den svenske og norske staten kan maksimum eie 33,4 prosent hver i det nye selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse