Annonse


IT gjør staten vennligere

En handlingsplan for statlig IT-utvikling i årene 1999-2001 som ble lagt fram onsdag, presenterer overordnede tiltak for statsforvaltningen.

Nytt og bedre
– Med IT kan vi utføre oppgaver på nye og bedre måter, sier statsråd Løwer.

Hun understreker at IT-utvikling primært skal skje innen den enkelte sektor. Fagdepartementene og etatene har et ansvar for å sikre at målene i forvaltningspolitikken og informasjonspolitikken ivaretas i IT-utviklingen.

Helhetlig strategi
– Tiltakene i handlingsplanen “Elektronisk forvaltning” skal supplere og understøtte IT-strategiene som utvikles innen hver sektor. Samtidig gjør den raske utviklingen på IT-området det helt nødvendig med overordnede samordningsgrep, sier Løwer.

Annonse


Hun påpeker videre behovet for helhetlige strategier og tiltak på tvers av sektorene.

Et sentralt element i handlingsplanen er at den slår fast at Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil ta et sterkere grep om samordningen av IT-utviklingen i statsforvaltningen.

År 2000 prioritert
Planen er delt inn i åtte innsatsområder der arbeidet med år 2000-problemet, infrastruktur, IT-sikkerhet og informasjonstjenester er prioritert i første del av planperioden. I andre del av perioden vil ulike anvendelsesområder som elektronisk saksbehandling, datautveksling og handel komme sterkere i fokus.

– Handlingsplanen spenner over tre år, som er en lang planleggingshorisont på IT-området. Derfor skal handlingsplanen være rullerende, slik at kursen kan justeres etter behov, på bakgrunn av utviklingen på området. Slik søker planen å kombinere en langsiktighet i omfattende IT-satsinger, med en oppdatert forståelse av IT, sier Løwer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse