Philips Onsis

Annonse


Feil om trådløse telefoner

Philips Onsis

Artiklene er basert på uttalelser fra Bruno Hagi i Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF).

Som en vanlig telefon
Ifølge MobilTeleBranschen (MTB) i Sverige er en DECT-telefons effektnivå 10 milliwatt. Det er samme nivå som fra vanlige analoge trådløse telefoner som finnes i mange norske hjem.

Fordi sendeeffekten hos disse er så lav, finnes det ingen krav om å måle eller gjøre rede for de såkalte SAR-verdiene (Specific Absorbation Rate), tilsvarende evnen til å oppta varme.

Annonse


Ingen effekter
For GSM-telefoner er den gjennomsnittlige utstrålte effekten 0,25 W, og den senkes dynamisk til 0,0025 W. GSM-telefoners utstrålte effekt er med andre ord alltid høyere enn en DECT-telefon. Det stilles krav om at alle GSM-telefoner skal ha en SAR-verdi som er mindre enn 2 W per kilo.

Enkelte biologiske effekter kan oppstå ved høye SAR-verdier, f.eks. 150 W per kilo. Under 100 W per kg er det ifølge MTB ikke blitt konstatert noen negative effekter. Grenseverdien på 2 Wer altså betydelig under dette tallet.

Kommer mer
ITavisen har tatt kontakt med SIF for å få bekreftet opplysningen fra Hagi. Vi vil komme tilbake med hans og andre kommentarer senere i dag.