Annonse


Datapris om nordmann

Bull A/S står i år som hovedsponsor for ROSING utdelingen. Egentlig fikke så rart siden det nettopp var nordmannen Fredrik Rosing Bull var grunnleggeren av det internasjonale Bull-konsernet.

Hederspris
Årets hederspris deles ut av Bulls administrerende direktør Kjell Rusti. I tillegg vil det bli utdeling av årets Kreativitetspris, Anvenderpris, Brukervennlighetspris og Kompetansepris, melder Bull.

– ROSING arrangementet i DNDs regi er et meget viktig bidrag til norsk IT-utvikling. Konseptet stimulerer til kreativ nytenkning blant norske IT-aktører og Bull verdsetter dette initiativet meget høyt, sier Kjell Rusti i en pressemelding.

Bakgrunn
Prisen er innstiftet av Den Norske Dataforening (DND) for å inspirere til økt satsning og kreativitet i forbindelse med utvikling og eksport av norsk programvare.

Prisene er oppkalt etter nordmannen Fredrik Rosing Bull, grunnleggeren av det internasjonale Bull-konsernet, som i dag fremstår som en av de fremste norske gründerne gjennom tidene.

Nyskapning
– Den private sysselsettingen innenfor IT-relatert industri i Norge er den laveste i hele Norden og relativt sett langt lavere enn i våre naboland, sier Stein Gjessing, leder for ROSING-Akademiet.

– Vi ønsker gjennom ROSING-prisene å være en bidragsyter og positivt stimulere nye virksomheter, sier Gjessing.