Annonse


Rask mobil med Telenor

Tidlig i 2002 skal Telenor lansere sin UMTS-tjeneste, så sant selskapet får en av lisensene som Post- og Teletilsynet regner med å utlyse i løpet av 1999.

Etablerer prosjekt
Det er bare tre år til dette tidspunktet. Derfor er Telenor allerede i gang med å forberede sitt UMTS-nett. Det såkalte UMTS-prosjektet er etablert i Telenor Mobils lokaler i Oslo, med omlag 20 mennesker som i første omgang skal bruke omlag 50 prosent av arbeidstiden sin på UMTS.

Leder for prosjektet er Telenor Mobils Knut-Erik Walter, som rapporterer til en styringsgruppe under ledelse av vise konsernsjef Ole Petter Håkonsen. At Håkonsen har fått toppansvaret, viser at Telenor legger stor vekt på UMTS-fremtiden.

Kvalifisert gjetting
I første omgang skal UMTS-prosjektet levere flere rapporter hvor de trekker opp ulike strategier og fremtidsscenarier.

– Det blir en form for kvalifisert gjetting, sier Walter til Telenors intern avis Åpen Linje. Walter understreker at UMTS vil være noe helt nytt for det gamle telemonopolet.

– Vi får et sammensurium av private og offentlige nett, mange flere aktører får mulighet til å være i markedet med sine tjenester. Hva skal egentlig Telenor sende regning for, blir et spørsmål for oss i fremtiden. Det er ikke sikkert at vekstområdet er samtaletid i fremtiden.