Annonse


IT-klasseskiller i Oslo

Tilbudet om undervisning innenfor IT er verken likt eller likeverdig for alle skoleelever her i landet, viser en rapport IBM har utarbeidet.

– Resultatet kan bli et digitalt klasseskille i Norge, mener administrerende direktør Ole Haaber i IBM.

Stort skille i Oslo
I Oslo må gjennomsnittlig 18 elever i grunnskolen dele en PC, ifølge rapporten. Sett i forhold til en nasjonal rangering havner Oslo på en åttende plass. Men i tillegg varierer tilbudet sterkt fra skole til skole.

Grunnskolen i Oslo er likevel bedre enn landsgjennomsnittet – så vidt. For i landet som helhet må 18,7 elever dele én PC. I den videregående skolen står det enda dårligere til. Her havner Oslo på en 15 plass. Seks elever må dele en PC, mot fem i landet som helhet.

Annonse


Utdanning avgjørende
Det digitale klasseskillet i skolene blir styrket ved at foreldrenes utdannelse er avgjørende for hvorvidt barna har tilgang til PC hjemme eller ikke. I husstander hvor foreldrene har høy utdannelse har 80 prosent PC. Der foreldrene ikke er like godt utdannet er det kun 40 prosent som har prioritert kjøp og bruk av PC hjemme.

Man risikerer altså at enkelte elevgrupper risikerer å bli IT-tapere i skolen. På den måten sementerer man allerede eksisterende klasseskiller.

Institusjonalisert klasseskille
Det offisielle Norge har imidlertid allerede institusjonalisert et slikt klasseskille i reglene for skattefritak ved kjøp av PC gjennom arbeidsgiver. Slike kjøp er skattefrie for den ansatte som kan begrunne kjøpet i ”tjenstlig bruk”, altså at vedkommende har arbeidsoppgaver som kan knyttes opp mot en datamaskin. De som ikke har slike arbeidsoppgaver har ikke rett til skattefrie kjøp.

Det betyr i praksis at en god del lavtlønnsgrupper, eksempelvis vaskehjelper og vedlikeholdsmedarbeidere, går glipp av billig hjemme-PC. Slikt får også konsekvenser for barna deres som dermed får mindre mulighet til datatrening hjemme.

Hver enkelts ansvar
Informasjonssjefen Gry Rohde-Nordhus i IBM er enig i at dette er et regelverk som trekker i samme retning som situasjonen i skolen, altså mot større klasseskiller basert på kunnskap eller manglende kunnskap om IT.

– Systemene må legges til rette på en slik måte at alle har like muligheter til å skaffe seg kompetanse og tilgang til kompetanse innenfor IT. Disse skattereglene er ikke egnet til å skape et likeverdig IT-tilbud for alle, sier Rohde-Nordhus.

Hun understreker samtidig at det må bli den enkeltes ansvar om han eller hun vil skaffe seg kompetansen.