Annonse


Hjemme-PC til 15.000 i Staten

– Undersøkelser vi har foretatt viser at det er stor interesse for å etablere hjemmekontor for de ansatte, og vi regner med at ti prosent av brukerne vil være hel- eller deltids telependlere om et par år, sier direktør Ivar Herø i Statens forvaltningstjeneste i en pressemelding.

Videokonferanseutstyr
Rammeavtalen omfatter en komplett PC-pakke med ISDN og Internett-tilgang.

Løsningen gir brukerne tilgang til organisasjonenes datanett hjemmefra, jobbtelefon tilknyttet organisasjonens sentralbord og utstyr for videokonferanse.

Avtalen omfatter også opplæring, brukerstøtte, sikkerhetsløsninger, sentral drift, aktiv overvåkning og feilretting.

Annonse


Positiv stimulering
– Det er svært positivt at det offentlige stimulerer til økt bruk av fjernarbeid og telependling. Hjemmekontor gir de ansatte bedre anledning til å kombinere familieliv og arbeid, sier visekonsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Statens forvaltningstjeneste betaler en million kroner for å etablere det sentrale utstyret i informasjonsnettet.

Blir attraktive
– Offentlige arbeidsgivere vil med dette fremstå som mer attraktive i dagens arbeidsmarked, sier Jon Fredrik Baksaas.

Ut fra et estimert salg på 1.500 hjemmekontor forventer Telenor at rammeavtalen vil gi en omsetning på 75 millioner kroner over tre år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse