Annonse


Kjemper for fusjons-ansatte

– Det viktigste målet for forbundet er å sikre og beholde arbeidsplassene både på svensk og norsk side. Helst vil vi øke antallet, sier Anders Kristoffersen, som er leder i EL & IT Forbundet.

Her får Kristoffersen klart bifall fra EL & IT Forbundets avdeling i Telenor. De sier i en at det allerede er “stor arbeidsledighet i Sverige og at ledigheten i Norge ser ut til å øke. Vi vil sammen med våre svenske kolleger forsvare arbeidsplassene.”

Går utover service
– Hvis det nye selskapet skal kunne bedrive den service de selv hevder de skal, burde dette gi rom for flere arbeidsplasser, ikke færre, sier Kristoffersen videre.

Tvilende til utvikling
I utgangspunktet er ikke fagforbundet negativ til fusjonen, men stiller tvilende til tankene om børsnotering og privatisering.

Annonse
– Vi mener i utgangspunktet dette er en så viktig del av samfunnets infrastruktur at selskapet bør forbli på statens hender, sier forbundsleder Anders Kristoffersen.

Ansatte må få innflytelse
Videre sier Kristoffersen at EL & IT Forbundet ønsker å bidra der det kan for å utvikle et godt selskap.

– Forutsetningen for dette er at de ansatte får delta i alle viktige beslutningsprosesser, sier han.

Han legger til at de ansatte krever reell innflytelse og forventer at Telenor, i motsetning til tidligere, viser samarbeidsvilje i denne sammenhengen.

Kristoffersen understreker også at EL & IT Forbundet vil samarbeide nært med sin svenske søsterorganisasjon SEKO, det svenske forbundet for service og kommunikasjon, for å nå sine mål innenfor det fusjonerte selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse