Rohde, Mikal

Annonse


Forhandlere kjøpte hos RIMI

Rohde, Mikal

Direktør Mikal Rohde som jobber med NetComs privatmarkedskunder bekrefter ovenfor Telecom Revy at tre-fire NetCom-forhandlere i østlandsområdet har kjøpt en del av mobiltelefonpakkene hos Rimi. Men Rohde hevder at det kun dreier seg om rundt hundre mobiltelefoner med tilhørende kontantkort.

Flere motiver
Angivelig skulle motivasjonen for dette oppkjøpet ha vært delt: Dels ville man tømme konkurrerende utsalgssteder i starten av julesalget, med muligheter for salg ved å legge på egen fortjeneste. Dels skaffe seg egne billige telefoner med kontantkort, som ville ha gitt provisjoner ved videresalg med nye NetCom-abonnement.

Rohde bekrefter videre at flere NetCom-forhandlere truet med å kjøpe opp alle Rimi-telefonene, fordi de følte at nye distribusjonsledd fikk bedre betingelser.

Annonse
– Men dette skjedde altså ikke i samme omfang som enkelte rykter ville ha det til – at stort sett alle Rimi-telefonene var kjøpt av fagforhandlerne selv, sier Rohde.

Sparkes ikke ut
Men NetCom vil ikke sparke de “kreative” mobiltelefonforhandlerne ut av sitt system.

– Dette er en sak som handler om moral og etikk. Vi er ikke tjent med å sparke dem ut. Vi vil i stedet ta en prat og gi dem en sjanse til. NetCom er avhengig av å ha en gjensidig tillitsforhold til sine forhandlere, sier Rohde.

Cowboyer i bransjen
– Nylig ble det presentert en undersøkelse om dårlig service og kvalitet på tjenestene blant mobilforhandlere. Hva vil en slik sak ha å si for publikums inntrykk av mobilbransjen?

– Det er nok med på å forsterke inntrykket av cowboyforhold i mobilbransjen. Men vi ønsker nå å profesjonalisere salget, som til nå har vært for lite fokusert på å bygge opp kundelojalitet og for mye på provisjoner, sier Rohde.

Altfor billig
– Innrømmer dere med andre ord at det i forhold til eksisterende forhandlere var galt å gå ut med tilbudet om billige telefoner på Rimi?

– De var nok altfor billige, og vi ser at de kunne vært priset annerledes. Men når vi like etter også kunne lansere en god julekampanje for fagforhandlerne fikk vi positiv respons, fortsetter Rohde.

Rohde tror nemlig at førstegangskjøperne vil finne veien til fagforhandlerne når de skal ha sin neste mobiltelefon, når merke og funksjonalitet er viktigere enn det å skaffe seg en trådløs telefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse