Odin

Annonse


Telemedisin ingen sur pille

Odin

Stortingsrepresentant Bendik Arnesen (Ap) spurte statsråden i Stortinget om han ville bidra til å videreutvikle telemedisinsk senter ved Regionsykehuset i Tromsø.

Ambisjoner uten penger?
– Telemedisin er en del av departementets IT-satsning, og er et konkret og viktig virkemiddel for å oppnå Stortingets mål om samarbeid og samordning mellom sykehusene og primærhelsetjenesten gjennom økt nettverksorganisering, sa helseminister Dagfinn Høybråten.

Men i påvente av en utredning har den sittende regjeringen utsatt å bevilge penger til forskning på telemedisin i 1999.

Annonse


Støtte i rapport
Nå har den tverrfaglige og tverrdepartementale arbeidsgruppen kommet med sin rapport. Helseministeren støttet seg til gruppens anbefalinger i sitt svar i Stortinget. Noen av hovedpunktene i rapporten er:

 • Telemedisin bør inngå som en eksplisitt del av de regionale helseplanene.
 • Telemedisinsk avdelingen i Tromsø skal være et kompetansesenter, og en premissleverandør i utviklingen av nye telemedisinske tjenester.
 • Rutinemessig drift av telemedisinske løsninger finansieres på vanlig vis gjennom takster, rammetilskudd og fylkeskommunale midler.

  I tillegg anbefaler gruppen en videre utredning av et telemedisinsk senter i Tromsø. Helseministeren lover at departementet skal jobbe videre med gruppens arbeid og tilrådinger i tiden framover.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse