Annonse


Nettet endres ikke

Analysen konkluderer med at brukerne stort sett er de samme som før, bortsett fra at det er flere av dem. Den er gjort på bakgrunn av 80.000 intervjuer gjennomført over to og et halvt år, melder Norsk Gallup.

Liten økning
Det betyr blant annet at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige brukere er som før.

I august 1996 utgjorde kvinner litt under 30 prosent av brukerne, i dag utgjør de 37 prosent. Å hevde at ”kvinnene kommer for fullt” ville derfor være en stor overdrivelse.

Stabile, flate kurver
Også når det gjelder brukernes alderssammensetning er kurvene stabile og flate. Tre av fire nettbrukere er over 20 år. Kurven for brukere over 60 ligger jevnt på et par prosent gjennom hele perioden, så det er heller ikke snakk om noen eldrebølge på Internett.

Annonse


25 prosent av brukerne er yngre enn 20 år, den samme prosentandelen er over 40. Gjennomsnittsalderen ligger også stabilt på litt over tretti år.

Høy utdanning
Gallups statistikker viser også at når det gjelder utdanning har 80 prosent av brukerne videregående skole eller bedre. Femti prosent har utdanning fra universitet eller høyskole.

Dette er også kurver som har holdt seg stabile over hele perioden. Slik det var før er det også nå, er konklusjonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse