Håvard Fossen

Annonse


Halv seier for Telenor

Håvard Fossen

Dette er konklusjonene i Samferdselsdepartementets stortingsmelding om telesektoren, fremlagt i statsråd fredag.

Telenor har lenge kjørt hardt på at det ikke vil være til abonnentenes beste at selskapets konkurrenter får full tilgang til aksesslinjene, siden dette i følge Telenor vil bety slutten på videre investeringer i nettet.

Selger kapasitet – ikke linjer
Nå er det klart at selskapet har fått med seg Samferdselsdepartementet på dette.

Annonse


Departementet går i stortingsmeldingen inn for at “tilbudet om “leide samband” videreutvikles til å omfatte en løsning som for sluttbrukerne vil ha nær samme nytte som et pålegg om å leie ut faste “aksesslinjer”. Ved denne løsningen vil Telenor selge kapasiteten i aksesslinjene fremfor å leie dem ut.”

“På denne måten reduserer man flere av de negative effektene som et pålegg om utleie av faste “aksesslinjer” vil bringe med seg. Det vil dessuten ta kortere tid å få gjennomført en slik alternativ løsning.”

Seier
Dette vedtaket må regnes som en seier for Telenor og visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen, som har vært selskapets fremste talsmann i kampen for å hindre fullt frislipp av aksesslinjene.