Julenett

Annonse


500.000 surfere til jul

JulenettMange tror vi vil passere en historisk milepel etter at PC-pakkene med modem eller ISDN under juletreet blir installert. Det tror også avd. leder Ulf Andersen i Gallup, som jevnlig utfører målinger av internettbruken.

– Passerer halv million
Selv om de endelige Gallup-tallene for desember ennå ikke er klare, er ikke avd. lederen i tvil:

– Jeg regner med vi passerer en halv million husstander, sier Andersen til ITavisen.

Veksten både på jobb og i hjem har doblet seg hvert år, de siste to årene. I november 1995 var det kun 58.000 husstander med tilgang til Internett, mens siste Gallup måling viste 477.000.

Abonnement tall fra internett-leverandørene ligger godt under en halv million. I følge Andersen bruker mange jobb abonnement hjemme, noe som forklarer avviket.

Ikke eldrebølge
Norge følger USAs trender på mange områder, men norske pensjonister ligger oppsiktsvekkende langt sine transatlantiske jevnaldrede.

I USA har et betydelig antall eldre flittig tatt i bruk Internett. Mange synes det er fint redskap å holde kontakten med nær og fjern, i tillegg til å kunne utforske nye temaer. I Norge utgjør denne gruppen bare noen fattige prosent.

– Vi hadde ventet en sterkere vekst blant eldre. Noe av grunnen til den trege utviklingen kan skyldes at kostanden ved bruk av Internett fortsatt er dyrere i Norge, sier Andersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse