Annonse


Nett-dumme politikere

Pressgruppen, som står bak hjemmesiden www.stand.org.uk mener Storbritannia som helhet vil tape dagens lovgivning.

I tillegg mener lobbyistene at mangelen på kunnskap om Internett-teknologi blant parlamentsmedlemmene i Storbritannia undergraver demokratiet. De viktige avgjørelsene tas ikke av de folkevalgte, men av regjeringen og ikke minst regjeringens eksperter.

Myndihetenes kontroll
Det er regjeringen Blairs lovforslag om elektronisk handel som er bakgrunn for initiativet. Forslaget ble lagt fram i Dronningens tale for noen uker siden og har som hovedsiktemål å gjøre Storbritannia til den ledende nasjonen innen e-handel i Europa.

Forslaget innebærer i følge Stand.org.uk at regjeringen får mulighet til å kontrollere hvordan data krypteres på nettet og at private krypteringskoder skal være tilgjengelig for myndighetene. Dette reagerer lobbygruppen mot av flere grunner.

– Undergraver
Talsmann for gruppen, Tom Loosemore sier det slik til Wired News:- Forslaget vil ikke bare undergrave borgerrettighetene, det vil også undergrave sikkerheten ved å drive handel og annen virksomhet via Internett.

Loosemore sier videre at systemet vil ødelegge e-handelen.

– Det vil skape arbeidsledighet fordi firmaene som driver med e-handel vil flykte utenlands, gi politiet såvel som kriminelle muligheter for overvåking av privat e-post, og det vil aldri fange en eneste forbryter.

Blikket viker
– Men nevn ordet kryptering for en gjennomsnittlig parlamentsmedlem og blikket blir vikende. De vet rett og slett ikke hva det handler om.

Stand.org.uk ber folk om å sørge for å opplyse sine parlamentsmedlemmer om hvordan Internett fungerer og hva de forskjellige begrepene innebærer, slik at de ikke blir nyttige idioter for en manipulativ regjerings lite gjennomtenkte lovforslag.

En forutsetning
– Demokratiet forutsetter interaktivitet, hevder gruppen.

En av metodene er gjennom bruk av Internetts muligheter. Brukeren oppgir sitt postnummer til Stands.org.uks hjemmeside og vips får vedkommende e-post adressen til sitt parlamentsmedlem. Dermed kan dialogen komme i gang.

En idé å sende videre til norske internettbrukere?.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse