Annonse


Norge på IT-bånn

Norge ligger på jumboplass i Norden innen Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Seks prosent av de privat ansatte i Norge jobber innenfor IKT.

Ikke like bra som naboene
– Nå må vi løfte våre ambisjoner, sier bransjesjef Jørn Sperstad i TBL-ITF til Dagens Næringsliv. Han mener den relativt lave sysselsettingen innen IT-bransjen bør bli en utfordring for Norge.

– Dette viser at den norske IT-politikken i 1990-årene ikke har vært like offensiv som i våre naboland.

Ny oversikt
Nordisk Ministerråd vil i dag legge fram en oversikt over IKT-bransjen i Norden. De statistiske byråene i Norden har samarbeidet om dette prosjektet. De ferskeste tallene er fra 1996.

Annonse
Ser en på forskjellene mellom landene i Norden ser en at seks prosent av arbeidsstyrken i det private næringslivet innen Norge jobber innenfor IKT. Tilsvarende tall for Island er 6,7 prosent, og 8,7 prosent både for Finland og Danmark.

Tallene viser ellers at ITK-næringen i Norden sysselsatte omlag 440.000 personer og omsatte for nærmere 700 milliarder kroner i 1995.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse