EL & IT Forbundet

Annonse


EL & IT forbundet et faktum

EL & IT Forbundet

Leder i det nye forbundet blir tidligere leder i NEKF, Anders Kristoffersen. Nestleder blir tidligere leder i TD, Tore Gulbrandsen.

Sammenslåingen var nødvendig av flere grunner, ikke minst for å unngå to konkurrerende LO-forbund innenfor IT-sektoren.

IT-politisk plattform
Det nye forbundet vil vedta en egen IT-politisk plattform mandag, men allerede nå kan Tore Gulbrandsen fortelle ITavisen at EL & IT forbundet vil satse sterkt på økt rekruttering innenfor IT-bransjen. Dette er en bransje der fagbevegelsen tradisjonelt sett har stått svakt.

Annonse


Andre satsingsområder omfatter avtalefestet arbeidstid innenfor IT-bransjen, etablering av objektive kriterier for lønnsfastsettelse og heving av kompetansen blant forbundets medlemmer.

Dersom man for hevet kompetansen til medlemmene vil dette øke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, samtidig som det gjør forbundsmedlemmene mer uavhengige i forhold til sine arbeidsgivere, mener Kristoffersen.

Etterlyser organisasjon
Både Kristoffersen og Gulbrandsen ytrer ønske om at IT-bransjen organiserer seg i en egen arbeidsgiverorganisasjon. En slik organisasjon vil kunne bli en vesentlig forhandlingspartner for fagbevegelsen i IT-sektoren og bidra til å skape mer ordnede forhold.

I tillegg vil en arbeidsgiverorganisasjon støtte opp om den grunnpilaren trepartssamarbeidet og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet representerer i samfunnet vårt, mener Kristoffersen og Gulbrandsen, henholdsvis leder og nestleder i det nye EL & IT forbundet.