Leif-Ole Arntzen

Annonse


TV-selskaper svindles

Leif-Ole Arntzen

– Å bruke pirat TV-kort er som å brenne hjemme eller smugle, sier TV2-sjef Arne A. Jensen i et forsøk på å forklare hvor alvorlig piratvirksomheten er.

Millionsvindel
Med STOP (Scandinavian TV Organisations against Piracy) ønsker Arne A. Jensen å trappe opp kampen mot ulovlige TV-smartkort. Dette gjør han sammen med andre TV-sjefer, kringkastingsselskaper, rettighetshavere og TV-distributører.

Hvert år svindles norske TV-selskap for cirka 100 millioner kroner. I Norden regner TV-selskapene med å tape om lag en halv milliard kroner. Det vil si; summene er basert på at alle som benytter seg av pirat TV-kort hadde betalt for å se TV.

Annonse
– Vi står overfor en pedagogisk vanskelig oppgave, innrømmer TV2-sjef Arne A. Jensen.

Loven er blitt klarere
En av grunnene til at TV-selskapene nå starter en offensiv for å stoppe piratvirksomheten er at loven er blitt mye klarere på området.

Blant annet ble et kabel-TV-selskap i Halden nylig dømt til å betale en bot på 120.000 og daglig leder ble dømt til 60 dagers fengsel.

800 bøtelagt
I de senere årene har STOP bidratt til over 90 anmeldelser i saker knyttet både til ulovlige TV-smartkort og til ulovlige TV-sendinger i kabelnettet. 800 privatpersoner er dessuten bøtelagt for bruk av ulovlige TV-smartkort.

STOP vil nå etablere et eget nettverk av installatører, TV-forhandlere og radio/TV-verksteder for å få hjelp til å spore opp ulovligheter i bransjen. Et tett samarbeid med Økokrim er kommet i gang.

Satser på Internett
I tillegg skal det legges mye ressurser ved å ansette profesjonelle til å søke på Internett etter koder som blir lagt ut.

– Det vil også merkes ved at vi øker takten i det vi gjør. Det er klart at folk vil merke det om vi koder om rett før kampen mellom Chelsea og Liverpool, sier Thomas Lund i ViaSat.

Må ta slutt
Og siden TV-selskapene er avhengige av inntekter for å sende gode programmer er det til syvende og sist du og jeg som taper på piratvirksomheten.

Arne A. Jensen i TV2 vil ha slutt på piratkortsvindelen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse