Arkivfoto

Annonse


Jordskjelv i Telenor

ArkivfotoAdm. direktør Stig Herbern blir nå toppleder for all mobilvirksomhet både i Norge og internasjonalt.

Ny form på topp
Etter det Itavisen har grunn til å tro går den nåværende lederen for Telenor International, Arve Johansen, inn i konsernledelsen, der han sammen med visekonsernsjef Terje Thon skal lede den internasjonale satsingen.

Konserndirektør Fredrik Baksaas vil lede “Telenor Norge” der blant annet virksomheten til nåværende Telenor Privat går inn under hovedområdet massemarked.

Den norske virksomheten blir organisert i fire hovedområder.

Matrise-Telenor
Det blir også gjennomført en del endringer i grensesnittet mellom Telenor Nett og Telenor Bedrift, men sistnevnte enhet ansees nå som i hovedsak ferdig omorganisert og blir ikke sterkt berørt av omorganiseringen.

Det er i det nåværende sammenslåtte Privat og Mobil og i den internasjonale organiseringen de største endringene skjer. Heller ikke Telenor IT-service og Installasjon blir sterkt berørt av omorganiseringen. Det er likevel på det rene at omorganiseringen får stor betydning for ganske mange tusen Telenor-ansatte.

Ett ansikt utad
Hele hensikten med matriseorganiseringen er å finne en modell som kan gi selskapet et bedre og mer enhetlig grensesnitt mot kundene.

ITavisen kommer tilbake senere på dagen med ytterligere nyheter om omorganiseringen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse