Annonse


IBM skviset ut fra avtale

– Vi beklager at IBM ikke kan være med. Men vi sitter igjen med et bredt spekter av leverandører, som alle har funnet våre krav akseptable. Derfor kan ikke dette være så umulig som IBM hevder, sier avdelingsdirektør Ottar Osnes i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet til Dagens Næringsliv.

Må garantere for alle
Det holder ikke at leverandørene garanterer for sine egne produkter, altså at deres egne produkter har god sikring mot år 2000-problemet. Leverandørene må i tillegg garantere for at underleverandørenes produkter er klare for år 2000.

Og det er på dette punktet IBM ikke kan gi noen garantier. Dette har ført til at de er utelukket fra prosjektet.

Forsikringsselskap
– I følge norsk rettspraksis kan man garantere for det man har kontroll over. Men i dette tilfellet skal vi garantere for underleverandører. Det kan vi ikke. Vi er ikke noe forsikringsselskap, sier IBMs toppsjef Ole Haaber til Dagens Næringsliv.

Det var uaktuelt for departementet å godta IBM som leverandør uten at de kunne garantere for underleverandørene sine.