Annonse


Himmelske nettverk

– Hensikten er å bedre informasjonsstrømmen i Kirken, sier Knut Erik Rustad, prosjektansvarlig i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) til Telecom Revy.

Styres sentralt
KUF har av forskjellige årsaker, ikke minst et stramt kirkebudsjett, falt ned på en løsning hvor all programvare kjøres fra en sentralt styrt server hos EDS asa. Dette betyr at den enkelte brukeren henter det som trengs via modem fra sitt kontor.

Siste nytt innen kraftig maskinvare er dermed ingen forutsetning for å bruke nettverket. På den måten sparer KUF en del penger fordi eldre utstyr fremdeles kan brukes.

Kan utvides
Muligheten for at systemet skal kunne utvides til også å omfatte de enkelte menighetene, slik at folk flest for eksempel kan kommunisere med presten sin via elektronisk post, er absolutt til stede, men foreløpig kun i teorien.

Annonse
– KUF har ingen konkrete planer om å utvide systemet til også å omfatte menighetene, sier Rustad, – men vi ser at det ligger både muligheter og problemer der, og disse vil vi vurdere i neste omgang.

Sikkerhetsproblemer
Rustad nevner sikkerheten som et sentralt problem som må løses på en tilfredsstillende måte før ordningen utvides.

– I første omgang tar vi sikte på å gjennomføre en driftsfase på ca et halvt år, sier han, – så har vi tenkt å la kirken få uttale seg og vurdere ordningen før vi gjennomfører en felles evaluering og bestemmer oss for hva vi ønsker å gjøre videre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse