Annonse


Digitalt TV i prøvedrift

Bruce Springsteen sang: 57 Channels (And nothin’ On) på sin plate Human Touch som kom ut i 1992. Men er svaret et større TV med et glimrende bilde?

Søndag startet de første TV-kanalene prøvedrift med digitalt TV. Det er lovprist for nye muligheter som kommer, blant annet muligheter for video-konferanser og muligheter for å handle online. Når fjernsynet blir digital kan det knyttes opp mot datamaskiner og Internett. Og ikke å glemme: Skjermen har en langt bedre oppløsning, så fjernsynsbildene blir svært mye bedre.

Intet nytt?
– Hva får publikum som har kjøpt de nye TV-apparatene, spurte New York Times eksperten Deana Myers i konsulentselskapet Paul Kagan Associates.

– Vel, ingenting. De får stadig det gamle analoge signalet.

Ikke bare er publikum skeptisk, fjernsynsstasjonene har også en lunken holdning til den nye teknologien. De tre store fjernsynsselskapene har varslet at de vil sende begrenset med digitalt fjernsyn i tiden som kommer. Og bare 41 fjernsynsstasjoner er utstyrt for å sende digitalt TV. Selskapene venter på publikums reaksjon, og publikum venter på stasjonenes tilbud.

Dyrt TV-apparat
Et problem er prisen, som kan være opp mot ti ganger hva som forlanges for et vanlig fjernsyn i dag. Samtidig viser det seg at publikum i liten grad har hørt om den nye teknologien. I en fersk undersøkelse svarte bare en tredjedel av de spurte at de ville kjøpe et HDTV, dersom prisen var den samme som for et vanlig fjernsyn. Og bare om lag halvparten av de spurte svarte at de hadde hørt om HDTV.

Den amerikanske kongressen har i sine planer regnet med at 85 prosent av amerikanske hjem har digitalt fjernsyn i år 2006, og regner med at vanlige fjernsynssendinger vil kuttes ut om lag år 2010.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse