Annonse


Provida i pluss

Målt mot samme periode i fjor er dette en bedring for Provida. I tredje kvartal 1997 omsatte selskapet for 57,9 millioner, mot 75 millioner i år altså. Resultatet i år ble to millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Resultatet synker
Så langt i år har Provida omsatt for 225,3 millioner kroner, sammenliknet med 159,4 millioner i 1997. Selskapet har et akkumulert resultat på 11,7 millioner.

Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 41% og en resultatnedgang på 36% i forhold til samme periode i fjor, heter det i en melding fra Oslo Børs.

Skyldes fusjon
Resultatnedgangen som er akkumulert per tredje kvartal skyldes at RS2 hadde et underskudd på 11,5 millioner første halvår i år. RS2 ble fusjonert inn i Provida i tredje kvartal.