Annonse


TV-aksjon på nett

InfoStream AS gjentar suksessen fra i fjor og vil søndag samarbeide med Sparebanken NOR om å informere folket om utviklingen på nettet.

Håper på nye givere
Sparebanken NOR vil stå for tallene som blir sendt videre til InfoStream AS gjennom webteknologi eller e-post. Der møter tallene et program skrevet av InfoStreams egen Steinar Kjærnsrød. Dette genererer grafiske fremstillinger av resultatene kontinuerlig.

InfoStream har laget dette for å hjelpe Flyktningerådet nå nye givergrupper, og for at journalister og andre skal kunne nå oppdaterte tall raskt.

Hvem gir mest
Blant informasjonen man finner på sidene er det en oversikt over de 10 mest gavmilde byene og kommunene, i tillegg til at man kan få vite hvordan hver enkelt fylke og kommune gjør det etter hvert som resultatene detter inn.

Du kan følge med på innsamlingsauksjonen her: www.infostream.no/tv98/