Annonse


Sybase forenkler datavarehus

Databasefirmaet Sybase mener at ved å sette sammen en pakkeløsning for datavarehus i ren Microsoft Office-stil vil kundene spare mellom 20 og 30 prosent av kostnadene ved innføring av datavarehus.

Bruker partnere
Warehouse Studio er navnet på pakken, som inneholder de ulike produktene som trengs for å bygge opp datavarehuset. Amerikaneren Tor Hammergren, som er produktsjef på området for Sybase, forteller at de har brukt programvare fra partnere, selv om ca. 70 prosent av programvaren er utviklet av Sybase.

– På enkelte detaljområder har ikke Sybase den programvaren som skal til for en total datavarehusløsning. Derfor har vi gjort avtaler med partnere og puttet deres programvare inn i boksen, slik at kundene får en totalløsning og slipper å forholde seg til flere leverandører, sier Hammergren, som mener at Sybases løsninger krever færre databaseadministratorer enn konkurrentene.

Trenger partnerne
Leif Petter Ludvigsen, som har tatt over lederansvaret for Sybase i Norge sier at den norske avdelingen både vil tjene penger på konsulenttjenester og selve pakken i forbindelse med salget.

Annonse


– Våre partnere vil likevel være svært viktige for vårt salg av datavarehus i Norge. De har bransjekunnskap som er nødvendig for å lage gode løsninger, sier Ludvigsen.

Snakker med alle
Tor Hammergren mener datavarehus først og fremst handler om kommunikasjon.

– Informasjon kommuniseres fra eldre databasesystemer, enten det er Sybase, Oracle, IBM stormaskiner eller andre datakilder og analyseres og presenteres for ledelse på ulike nivåer. Sybase har alltid hatt en strategi for å snakke med alle typer datamiljøer. Dette er årsaken til at vi kan levere de beste datavarehusløsningene, mener Hammergren.

Bedre behandling
Hammergren kommer med eksempler på hvor slike løsninger har gitt resultater.

Et av disse er i dagligvarehandelen, der korthandel gir mulighet til å koble informasjon som eksempelvis kunne vise at bleiekjøpere også pleier å kjøpe Coca Cola. Dermed kan butikkene øke salget ved å sette disse produktene nærmere hverandre i butikken.

Et annet eksempel er deler av helsevesenet i USA som benyttet en datavarehusløsning til å analysere sammenhengen mellom enkelte behandlingsformer og dødeligheten ved en sykdom. Brukt slik kan man få antydet best mulig behandling.