Wikstøl

Annonse


Lovende for Nettavisen

WikstølNettavisen hentet inn opp mot 2 millioner kroner i reklameinntekter i september. Utgiftene i samme periode var på om lag 1,5 millioner kroner. Dermed kan internettavisen notere et lite, men pent, overskudd på 500.000 kroner, melder Dagens Næringsliv.

Røde tall ikke slutt
Men de røde tallene er ikke slutt, skal en tro gründer og adm. direktør Knut Ivar Skeid.

– Det er alltid en lettelse å vite at man er over på pluss, selv om vi regner med at det vil bli negative måneder også i fortsettelsen, sier Skeid.

Årsunderskudd
Det ligger an til et reklamesalg på 12 millioner kroner i år. Utgiften vil ventelig bli på rundt 20 millioner kroner. Underskuddet for 1998 vil således ligge på om lag 7 – 8 millioner kroner.

Bedre reklamemarked
Men reklamemarkedet for Internett peker oppover. Nettavisens Knut Ivar Skeid tror at det totale markedet vil øke fra 80 millioner kroner til det dobbelte – 160 millioner kroner.

Hvis Nettavisen klarer å beholde sin andel på 15 prosent, samtidig som kostnadene holdes stabile, kan det gå mot et overskudd i millionklassen neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse