Annonse


Fornebu flyttes på nett

Informasjonssystemet er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, og vegkontorene i Oslo og Akershus, og gjør at trafikanter som skal til den nye hovedflyplassen kan få kontinuerlig oppdatert informasjon og bilder fra trafikken på strekningen mellom Oslo S og Gardermoen.

Fullstendig kontroll
– Systemet er av de mest avanserte i verden, og det finnes ikke noe liknende i Nord-Europa, sier vegdirektør Olav Søfteland i en pressemelding.

Det er satt opp hele 18 videokameraer på forskjellige punkter på E6 mellom Vålerengatunnelen og Riksveg 174. Disse er koblet til Vegtrafikksentralens PC-er med egen fiberkabel, og når bildene kommer inn blir de analysert automatisk, hvorpå tallene for trafikkvolum, fart og avstand blir publisert.

Tallene blir også brukt til å beregne kjøretiden til og fra den nye hovedflyplassen.

Annonse


Det koster
Det har kostet omtrent 30 millioner kroner for det fullstendige systemet, som er et ledd i Samferdselsdepartementets beredskapsplan for trafikken som går til og fra Gardermoen.

En av grunnene til prosjektet så dagens lys er alle problemene Romeriksporten har opplevd.

Info overalt
Trafikkinformasjon Gardermoen vil holde media orientert hele tiden slik at man skal kunne få informasjon ved å lytte til radio. Hvis man i tillegg til dette tenker på at det kontinuerlig oppdateres på nett, og at Vegmeldingssentralen kan svare på spørsmål, skal det godt gjøres å dumpe borti tung trafikk.

Informasjon kan fåes på telefonnummer 175, men her er kapasiteten begrenset, så om mulig oppfordres man til å lytte på radio eller besøke nettsidene på www.vegvesen.no/gardermoen