Oljeplattform

Annonse


Telenor former oljearbeider

Oljeplattform

Det var Statoil, Shell, Amoco, Phillips, Baker Oil Tools, Aker Offshore Partner og Schlumberger Geco Prakla som nylig møtte representanter for Telenor Forskning og Utvikling til et innledende møte om utredning av potensialet for fjerninspeksjon på sokkelen.

Fra sjø til land
Planen er at en ekspert på land, i samarbeid med en arbeider ute på oljeplattformen, vil ved hjelp av fjerninspeksjon hurtig kunne dannet seg et overblikket over situasjonen og gi råd når det oppstår problemer eller behov for endringer.

– Telenor håper å få med andre oljeselskaper i denne utredende fasen, sier rådgiver Karstein Haga i Telenor FoU.

Annonse
Kroppsmontert utstyr
Tilgjengelig utstyr som PC-er som bæres på kroppen med videokamera og høyttalere vil stå sentralt i utredningsarbeidet, i følge Haga.

– Telenor håper å kunne gjøre eksisterende utstyr mer brukervennlig. Derfor vil vi identifisere arbeidsoppgaver hos det enkelte operatørselskapet der dette utstyret vil kunne fungere som et effektiviserende verktøy, sier Haga.

Inngår kompromiss
For en del av de faste installasjonene i Nordsjøen vil fjerninspeksjon kunne skje via de fiberoptiske kablene som nå er under legging. Her vil spørsmålet om båndbredde ikke være noe hinder for utvelgelsen av egnede arbeidsoppgaver.

De flytende installasjonene vil derimot være avhengig av satellittkommunikasjon, og det vil medføre kompromiss i forholdet mellom kapasitet og kvalitet på de overførte videobildene.

– Det spørs om bilde- og lydkvaliteten vil være god nok ved bruk av 512 Kbit/s samband. Slike spørsmål skal vi imidlertid ikke ta standpunkt til før i neste runde, sier Haga.

Gode muligheter
– Det står en lang modningsprosess bak prosjektet som nå er iverksatt. Nå øyner vi muligheten til å utvikle et bra verktøy, men er foreløpig litt spent på om vi vil klare å identifisere noen egnede arbeidsområder, sier Haga.

Telenor FoU håper å kunne ha klar en foreløpig rapport i februar neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse