Penger pil opp

Annonse


Statsbudsjettet styrker IT

Penger pil opp

Mens KUF får en økning i budsjettet med 5,4 prosent, øker budsjettet til forskning og utdanning med 8,6 prosent.

Nytt råd
Regjeringen vil også prioritere IT-fag, samt lærerutdanning og helsefag. Totalt vil det bli opprettet 1.450 nye studieplasser innen disse sektorene. I stedet vil regjeringen legge ned studieplasser innen fagområder som den mener ikke er så relevante lenger.

Fra 1. januar vil regjeringen også opprette et teknologiråd som skal se på ny teknologi og virkningen av denne. Formålet er en offentlig debatt som ikke skal være styrt av spesialistene.

ITavisen kommer med flere kommentarer til statsbudsjettet ut over dagen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse