Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Bitter kamp om mobilkundene

Foto: Jørgen berner RossDen som trodde at striden mellom Sense Communications og Telenor Mobil var over etter at Post- og Teletilsynet påla Telenor Mobil å bli enig om vilkår for å slippe til Sense i sitt nett innen 15. oktober, tar feil.

Ting tar tid
Telenor Mobil har i flere måneder slåss med Sense Communications, eller omvendt, med Post- og teletilsynet som megler. Dette kulminerte 10. september med et vedtak i Post- og teletilsynet der Telenor Mobil i praksis blir pålagt å være enig med Sense om tilgang til sitt nett innen 15. oktober. Hvis ikke, vil Post- og teletilsynet fastsette vilkårene for en avtale mellom partene.

Telenor Mobil har påklagd denne avgjørelsen og bedt om at vedtaket ikke settes i verk før klagen er behandlet.

Neste skritt
Neste skritt blir da at Post- og teletilsynet skal bestemme seg for om de skal vente med å gjennomføre vedtaket til “anken” er behandlet.

Når det er gjort, eller parallelt med dette, vil Post- og teletilsynet gi en innstilling til Statens teleforvaltningsråd. Dernest skal rådet lage sin innstilling til Arbeids- og administrasjonsdepartementet eller Samferdselsdepartementet, som fatter et endelig vedtak i saken.

Det er neppe overraskende å høre at denne behandlingen fort kan ta noe tid. Arne Litleré, som er sjefingeniør i Post- og teletilsynet vil ikke si noe om behandlingstiden, men det er klart at hver av instansene kan benytte alt fra noen uker til flere måneder på behandlingen.

Hvilket departement?
Litleré forteller at det er litt uklart hvilket departement som skal behandle saken til slutt. – I utgangspunktet er dette en sak om konkurranse i markedet, og skal da behandles av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Imidlertid er det klart prinsipielle telepolitiske sider ved saken, og da skal den i så fall inn for Samferdselsdepartementet, forteller Litleré.

Rammer også NetCom
Sjefingeniøren sier at vedtaket i Post- og teletilsynet er av prinsipiell karakter. Det betyr at NetCom er like bundet som Telenor Mobil til å gi Sense tilgang til nettet.

– Vedtaket betyr også at hvem som helst som er registrert som tilbyder av offentlige telefonitjenester i Norge og oppfyller kravene i forskriftene kan få tilgang til de to mobiloperatørenes GSM-nett, sier Litleré.

Hva må de betale?
Prisen Sense Communications må betale for tilgangen til mobiloperatørenes nett er definert som kostnader pluss en rimelig fortjeneste. Post- og teletilsynet definerte i fjor begrepet “en rimelig fortjeneste” til 15 prosent påslag på prisen.