Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fusjon i kommunikasjon

BERGEN: Teamcom AS har redusert inntektsoverslaget med to tredjedeler fra selskapet kjøpte Neras avdeling for kraftverkskommunikasjon i mars dette året og fram til i dag. Nå fusjonerer selskapet med Tsat AS.

Det nye selskapet, som vil få navnet Teamcom AS, skal drive utvikling av kommersielle bredbåndsløsninger for private husholdninger.

Store forventninger
Selskapets ledelse har store forventninger til produkt blant annet for videooverføring via kraftnettet og for bredbånds internettkommunikasjon via satellitt, sier adm. direktør Geir Nilsen i Teamcom AS til Telecom Revy.

Selskapet vil få 60 ansatte og forventer å få en omsetning på rundt 80 millioner kroner dette året, i følge Nilsen.

Hindres ikke
– Aktivitetene i «gamle» Teamcom AS ventes å ville utgjøre 60 millioner av de totale inntektene i det fusjonerte selskapet, sier Nilsen.

Da Teamcom AS kjøpte Neras avdeling for kraftverkskommunikasjon tidlig i mars dette året, lød det optimistiske inntektsoverslaget på 150 millioner kroner. Halvannet måned senere var inntektsbudsjettet redusert til 80 millioner kroner, og nå er forventningene skrudd ytterligere ned med 20 millioner.

– Det reduserte inntektsbudsjettet vil ikke hindre oss i å realisere våre utviklingsplaner, sier Nilsen.

Fusjonen
Tsat As, Oslo-selskapet som Teamcom nå fusjonerer med, utvikler, produserer og markedsfører avansert VSAT-utstyr for lavhastighetskommunikasjon via satellitt, beregnet på markedet for kraftverkskommunikasjon.

Ved fusjonen oppnår de to selskapene en mer rasjonell organisering og en bedre utnyttelse av de samlede ressursene både på utviklings- og markedsføringssiden, i følge Nilsen.

Stikkord: Mobil