Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor utsetter NMT-stopp

OSLO: Telenor vil utsette beslutningen om å legge ned mobilnettene NMT 450 og NMT 900 til år 2001. Adm. direktør Stig Herbern (bildet) ønsker blant annet å vurdere satelittelefoniens betydning for fremtidige mobilkunder.

Anne Tollerud
Telenor Mobil ønsker å utsette avgjørelsen om de analoge NMT-nettenes fremtid til år 2001. Konsesjonene for NMT-450 og NMT-900 utløper i 2003 og selskapet ber nå Samferdselsdepartementet om å få utsatt fristen for å søke om forlengelse med tre år, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Varsling
I følge konsesjonen for NMT-900 og NMT-450 skal Telenor Mobil allerede i år søke dersom mobilnettene ønskes forlenget etter år 2003. Fristen for å varsle kundene er fem år.

– Det er vanskelig i dag å forutsi hvilke teknologiske løsninger som er best og billigst for våre kunder om fem år. Resten av Norden vil ventelig først ta stilling til NMT-nettenes fremtid om ca to år,» sier adm.direktør Stig M. Herbern i Telenor Mobil.

For lang frist
Han mener fem-års fristen gjenspeiler mobilmarkedet fra den tid konsesjonene ble tildelt, men at dette er altfor lang tid med dagens utviklingstempo. Herbern viser blant annet til utviklingen innen lavbanesatellitt-systemer som nå introduseres for det norske markedet.

Senere denne måneden lanserer satellittselskapet Iridium, med Telenor Mobil som samarbeidspartner, et nytt lavbane satellittsystem. Det vil gi kundene tilgang til global dekning som en del av sitt GSM-abonnement, eller som et separat abonnement.

Satellitt?
– I løpet av tre år vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere om GSM-nettene i kombinasjon med lavbanesatellitt-systemer kan være en mulig erstatning for NMT-450. Da vil vi også se hvilket kundegrunnlag som finnes for fortsatt drift av NMT,» sier Herbern.

Telenor Mobil mener det også er en fordel å få en samordnet nordisk vurdering av NMT-nettenes fremtid, fordi det som skjer i ett land påvirker de andre. De øvrige nordiske landene ventes å ta stilling til NMT-nettenes fremtid om om lag to år.
Stikkord: Mobil