Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kjemper for telemedisinsenter

TROMSØ: Tromsø er nå ett skritt nærmere å være et europeisk kraftsentrum for telemedisin slik Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker. Nå har fylkesordføreren i Troms krevd at satsingen kommer med på statsbudsjettet for 1999.

For to uker siden sendte fylkesordføreren ett brev til næringsminister Lars Sponheim med bønn om at Regjeringen nå bør bevilge penger for å få fortgang i planene om et europeisk senter for telemedisin i Tromsø.

Spydspiss
Investeringen i forbindelse med et nytt telemedisinsenter er tenkt i tre trinn, hvert vil koste om lag 330 millioner kroner. Når statsbudsjettet blir lagt fram om en om en måned vil tromsøværingene få svar om det blir et nytt senter eller ikke.

Ishavsbyen har lenge vært en spydspiss for telemedisin i Norge. De lange avstandene i Nord-Norge har gjort det naturlig for Universitetet i Tromsø å satse telekommunikasjon for å gi lokale leger og helsesentere mulighet til å konsultere spesialister som finnes i Tromsø eller andre steder.

Trenger prosjektpenger
Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø er for lengst utpekt av Sosialdepartementet som et nasjonalt senter for utvikling, utprøving og evaluering av telemedisinske tjenester.

– Vi trenger penger for å utvikle en prosjektorganisasjon videre, sier fylkesordfører Ronald Rindestu til avisa Tromsø.

Positive tilbakemeldinger
Tidligere har planene fått moralsk støtte av WHO og fylkesmann Leif Arne Heløe. Etter at fylkesmann Rindestu tidligere har sendt brev til statsminister Kjell Magne Bondevik har fylkeskommunen fått positive tilbakemeldinger.

Bakgrunnen for at fylkesordføreren har henvendt seg til næringsministeren, er at Rindestu mener Regjeringen nå bør stille med penger til det videre prosjektarbeidet og ikke bare komme med fagre ord.

1000 nye arbeidsplasser
Telemedisinprosjektet har allerede sin egen prosjektsjef Steinar Pedersen, som også er daglig leder for Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø.

Det nye senteret kan gi arbeid til minst tusen helse- og dataspesialister innen helse og informasjonsteknologi. De skal ta seg av utdannelse, koordinering og drift av telemedisin i WHOs Europaregion, som strekker seg fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Ledelsen ved Universitetet i Tromsø ønsker at det skal bli byggestart allerede neste år. Svaret får vi altså om en måned når Kjell Magne Bondevik legger frem statsbudsjettet.
Stikkord: Mobil