Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-festen fortsetter

KOMMENTAR: Renten stiger. Boutgiftene til folk flest øker dramatisk. Oljeprisene faller. Asia skjelver. Regjeringen vakler ustøtt videre. Børsen raser. Men er det egentlig så ille undres redaktør Arne Joramo (bildet) i Telecom Revy.

Joramo, Arne.gif
«Festen er over i databransjen» skrev Dagens Næringsliv mandag 24. August med Jens Rugseth i Skrivervik Data som sannhetsvitne. Det eneste som mangler er at KRISEN blir så stor at Arbeiderpartiet og Høyre danner kriseregjering sammen.

Vi er blant de som ikke tror at IT-bransjen går krisetider i møte, verken i 1998 eller 1999. Veksten vil bli dempet, men noen krise kan vi ikke øyne.

Veksten dempes
Det er nærliggende å dele IT-bransjen i to: Den tradisjonelle databransjen og telebransjen. For Telecom Revy er det naturlig nok telebransjen som ligger nærmest. Her har analytikerne spådd en markedsvekst på 7 milliarder i løpet av 3-4 år og da er alt det Internett generer ikke tatt med.

Kanskje kan svekkelsen i økonomien føre til at denne veksten blir noe dempet, men at det åpner seg et nytt marked iallfall i størrelsen 4-5 milliarder i løpet av de kommende årene tror vi ikke prisfallet på olje vil rokke ved. Da er konkurransevilkårene utfordrerne til Telenor får, adskillig mer utslagsgivende.

Renten betyr ingenting
Dersom Telia tvinges til å skrinlegge sine planer om et GSM 1800-nett i Norge vil det alene fjerne investeringer på to milliarder kroner hos dem, og dempe investeringene hos Telenor og NetCom med et kanskje like stort beløp.

Vi tror på ingen måte at rentehevingen vil føre til at mobilveksten dempes mye. Til det er investeringen og utgiftene for små for den enkelte. Innenfor tele vil også ny teknologi som Universal Telecommunications Services (UMTS) tvinge fram et høyt aktivitetsnivå.

PC-kjøp kan vente
Innenfor data er bildet mer sammensatt. Noen vil nok terminere sine planer om PC-kjøp hvis husleien øker med 1.000 kroner måneden. Men da skal vi ikke glemme at folk flest ikke er blitt fattigere enn de var før lønnsoppgjøret. Noe annet er det hvis boliglånene i snitt vil kreve 2-3.000 kroner mer i utgifter hver måned. Men så ille er det få som spår.

Konsulentene vil feste videre
Konsulentbransjen vil leve på høygir også fram til årtusenskiftet. Hovedårsaken til det er at uansett innstramminger kan ikke bedrifter og offentlige instanser la være å forberede seg på overgangen.

At trykket vil bli litt mindre enn det elleville «bonanza» denne bransjen akkurat nå opplever er mulig. Men det er likevel en fest. PC-veksten kan flate ut, men det betyr ikke krise for leverandører flest. Kun de som allerede lever på kanten av stupet vil tippe over. Og majoriteten av norske databedrifter tjener mer penger i år enn i fjor.

Den generelle erfaringene er at en middels syklisk krise som den vi opplever nå i næringslivet ikke fører til tilsvarende tilstramming i IT-bruk og investeringer. De strategiske investeringene må fortsette og mange bedrifter gjør i nedgangstider nye IT-investeringer der de kan spare personalkostnader.

Festen fortsetter
Vi tror med andre ord at festen fortsetter, men i noe mer nøkterne former enn de siste årene. Det vi frykter er overdrevne skrekk scenarier og børspanikk. Og politikere som strammer inn det offentlige forbruket uhemmet. Vi har alt sett at de generelle tendensene har svekket IT-aksjene til tross for en klar resultatforbedring i de børsnoterte IT-selskapene samlet.

Det er tid for nøktern optimisme og ikke ellevill fest. Men ingen vil vel gråte om spekulative gamblingsforetak a la Global Money Games ikke lenger tiltrekker seg norske investorer.
Annonse