Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norge trenger bedre kontroll

KOMMENTAR: Det er en slående likhet mellom fiskemølje og kontrollen av avlyttingssaker. En salig og uklar mølje, der får har oversikten over hvem som skal kontrollere hvem, mener fagredaktør Trong Heggelund i Telecom Revy.

Heggelund, Trond
Hjemme spiste vi hver vinter skreimølje når Lofot-torsken kom inn til kysten for å gyte. Som kjent består fiskemølje av en rekke forskjellige ingredienser. Likheten med norsk politikk og kontroll med avlyttingssaker er slående. Det er en salig og uklar mølje, der svært få har oversikt over hvem som skal kontrollere hvem.

Står utenfor
Spesielt aktuelt er dette ettersom Norge har fått en rekke nye teleoperatører som etter det Telecom Revy erfarer nå delvis står utenfor myndighet av de mange forskjellige «kontrollinstansene» vi i dag har.

Vi har i de siste ukene prøvd å belyse dette i Telecom Revy. Etter å ha vært i kontakt med de ulike politienhetene, samt kontrollutvalgene og departementene slår det oss at ingen har reell styring på hvordan avlyttingssaker skal kontrolleres i fremtiden. Om relativ kort tid vil Telenor og andre få avansert programvarebasert avlytting som «ingen kan spore».

Hør på ekspertene
I siste nummer av Telecom Revy sa Telenors Sikkerhetsdirektør, Jan Erik Svensson, at de nye teleoperatørene må få de samme regler og «avlyttingsinstrukser» som Telenor har i dag. Dette er Telecom Revy enig i.

Vi ønsker i tillegg at folk som advokat Knut Rognlien skal bli hørt. Han etterlyser nemlig et felles kontrollorgan for slike saker. I dag er dette splittet opp på ulike kontrollinstanser (se egen sak om dette)

Ikke bare hos Telenor
Telecom Revy har også hørt skremmende historier fra telekom- og IT-folk som hevder at de er, eller har vært, avlyttet. I de to siste numrene har vi fokusert på tidligere Telenor-ansatte, men vi er også kjent med at folk innen andre telekom- og IT-bedrifter kan være overvåket og avlyttet.

Felles for disse er at de etterlyser bedre kontroll og kryssjekking i forbindelse med at enkeltpersoner hos Telenor og de nye teleoperatørene blir sikkerhetsklarert til arbeid i forbindelse med linjeoppkobling i avlyttingssaker. Hvem skal påse at disse ikke disse misbruker sin stilling?

Ikke verdig et demokrati
Etter det Telecom Revy erfarer har Politiets Overvåkningstjeneste anbefalt Justisdepartementet å komme med en felles juridisk strategi, der kontrollspørsmålet er et svært så vesentlig punkt. Dette arbeidet pågår enda og ledes av avdelingsdirektør Magnar Aukrust i Justisdepartementets politiavdeling.

Forhåpentligvis får overvåkningssjef Per Sefland dermed et nytt og mer kontrollerbart arbeidsredskap i avlyttingssaker som kan etterprøves av én og samme kontrollinstans som også vil inneha teknisk kompetanse.

For å sitere sikkerhetssjef Jan Erik Svensson i Telenor; – Uten dette ville det bli et kaos som ikke er et norsk demokrati verdig!

Stikkord: Mobil