Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mistanke er nok hos Telenor

OSLO: I motsetning til resten av ledelsen i Telenor og sikkerhetsstaben har konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) vedgått at Telenor-ansatte må regne med å få privatlivet sitt sjekket i forbindelse med jobb i selskapet.

Hermansen, T (betenkt)
Mistanke holder
Tormod Hermansen, som faktisk mente at han selv var blitt avlyttet i slutten av 1980-årene, uttalte 24. Juli 1994 til avisen VG:

– Mistanke om straffbare forhold kan være nok til at det får konsekvenser for jobben til ansatte i Telenor. – Det er ikke slik at vi innhenter opplysninger om folks privatliv. Det er mer slik at vi blir forbeholdt opplysninger, sa Hermansen til VG.

Sikkerhetsklareringer
Om dette skal tolkes slik at Telenor fortløpende får opplysninger av Politiets Overvåkningstjeneste eller Forsvarets Etterretningstjeneste er det ingen i Telenor-ledelsen som vil kommentere.

– Private forhold kan ha betydning for ansettelsesforhold, for eksempel for sikkerhetsklareringer. I enkelte tilfeller vil private forhold kunne lede til avskjedigelse, men da gjerne i kombinasjon med forhold på arbeidsplassen, sa Hermansen til VG.

Strenge krav
Telenors toppsjef understreket ovenfor avisen at selskapet stiller strenge krav til dokumentasjon før de går til de drastiske skritt som å gi en ansatt avskjed eller for å trekke tilbake en sikkerhetsklarering.

Hermansen skal senere ha oppfordret alle ansatte om å gå til Lund-kommisjonen dersom de skal ha blitt avlyttet eller har oppdaget irregulær overvåkning.
Stikkord: Mobil