Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Cisco øker – igjen

OSLO: For 34. gang på rad kunne Cisco tirsdag fortelle om et kvartal hvor omsetning og resultat økte. Omsetningen gikk fra 1,77 milliarder dollar til 2,4 milliarder dollar, mens nettoinntekten økte fra 151 millioner til 492 millioner dollar.

Cisco tjente altså 3,5 milliarder kroner bare i dette ene kvartalet. Og på årsbasis økte omsetningen fra 6,44 milliarder dollar til 8,46, en økning på 31 prosent. – Amerikanske børsregler gjør at vi ikke kan oppgi særskilte tall for regioner som Norge, sier daglig leder Bjørn Christensen i Cisco Norge til Internettavisa Telecom. – Men veksten vår er på linje med den selskapet hadde internasjonalt, på 31 prosent.

Fordoblet personale
Det viktigste som er skjedd med Cisco Norge i det siste finansåret, er økningen i antallet ansatte, mener Bjørn Christensen. – Vi er nå 25 ansatte, mot 13 ved starten av året, sier han. – Tidligere hadde vi en altfor høy omsetning pr. ansatt, men hadde vansker med å finne de rette personene. Nå er vår omsetningen pr. ansatt nesten nede på det internasjonale nivået i Cisco, slik at vi har fått bedre balanse og bedre grunnlag for å holde veksttakten ved like, sier Christensen.

Konvergens
Når det gjelder strategier for videre vekst, sier Christensen at Cisco fortsatt satser som før, på -ende-til-ende-nettverk. Vi satser på at kundene forstår at det er nødvendig å få hele nettet fra en enkelt leverandør. Standarder er vel og bra, hevder Christensen, – men de gir et minste multiplum, noe som kan gå ut over tjenestetilbudet. Dette gjelder ikke minst nå når sammensmeltningen mellom data, tale og video, det vi gjerne kaller konvergens, skaper enda mer komplekse løsninger. Vi har lenge arbeidet med disse løsningene, og jeg må nok innrømme at det har tatt mer tid enn forutsatt å få dette på banen. Men nå er de underveis, og jeg regner med at de vil være med på å skape vekst også i neste finansår, sier Cisco Norges Bjørn Christensen.