Annonse


Farvel til Unisource?

Avtalen mellom AT&T og BT betyr at en rekke internasjonale teleallianser vil endre innhold. Mest dramatisk blir det for WorldPartners og Unisource, de to alliansene som AT&T hittil har basert seg på for sin internasjonale teletrafikk.

Makten
AT&T har hatt makten i World Partners, hvor selskapet sitter med 40 prosent eierandel. Japanske KDD eide 24 prosent, Singapore Telecom hadde16 prosent, mens Unisource eide de resterende 20 prosent. WorldPartners skulle tilby et verdensomspennende nett, men eierselskapene har ikke vært i stand til å levere dette på en tilfredsstillende måte. Den nye alliansen (som ennå ikke har fått noe navn) kommer til å etablere et verdensomspennende nett basert på felles standarder, slik at det blir vesentlig enklere å garantere tjenestekvaliteten, hevdet representanter for AT&T og BT på søndagens pressekonferanse i London. WorldPartner vil bli oppløst innen utgangen av 1999.

KDD inn i alliansen?
Mandag morgen kunne japansk presse fortelle at japanske KDD har fått uoffisielle forespørsler om å bli med i den nye alliansen, og man regner med at den formelle henvendelsen vil komme i løpet av august.

Farvel, Unisource
Unisource er ikke like enkel å oppløse. Selskapet ble i sin tid opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Telia, sveitsiske Swisscom og Nederlandsk televerk. For tre år siden kom avtalen med AT&T om å slå sammen Unisources og AT&Ts europeiske nett, og samarbeidet i Europa har vært tettere enn i resten av verden. Men alliansen mistet mye av sin slagkraft da spanske Telefonica for et år siden gikk ut av samarbeidet til fordel for BTs Concert-allianse. Nå kommer også AT&T til å forlate Unisource så raskt som mulig, noe som i praksis betyr 1. juli år 2000.
Unisource har imidlertid ikke gitt helt opp. Søndag ble det sendt ut en pressemelding hvor selskapet sa at «AT&Ts beslutning vil gjøre det nødvendig å sette i verk alternative scenarier som sikrer fortsatt tjenestetilbud til store, multinasjonale selskaper», sa meldingen.

Kanskje ville det beste scenariet for Unisource-partnerne være å melde seg kollektivt inn i Concert?

Annonse