Annonse


Netscape taper for Microsoft

Tall for juni viser at Netscape har 52,2 prosent, mens Microsoft Explorer er oppe i 45,6 prosent. Dette er en nedgang for Netscape på 8,9 prosentpoeng, mens Microsoft går opp med 9,6.

Taper W95-brukerne
For første gang er Microsoft større enn Netscape hos Windows 95-brukere. Her er forholdet 51 mot 49 prosent.

Annonse