Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor senker prisene

OSLO: Telenor Nett kutter prisene på leide samband med opptil 17 prosent. Men rabatten er ikke størst der trafikken også er størst.

Telenor senker prisene på leide samband fra 1. august i år. Prisreduksjonene er størst for enkelte høyhastighetssamband i landsnettet, opptil 15-17 prosent.

Korte strekninger
– Dagens kommunikasjonsbehov ligger imidlertid innenfor byene ikke mellom dem. Hele 75 prosent av dagens sambandsmasse er kortere enn 40 kilometer, sier adm. direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Nett.

Mest på stamnett
På de mest trafikkerte strekningene mellom de fire største byene øker stamnettrabatten med fem prosent til 15 prosent. Dette betyr at enkelte høyhastighets-samband i landsnettet, eksempelvis mellom Trondheim og Tromsø, får prisreduksjoner på mellom 15 og 17 prosent. Endringene i rabattvilkårene gjelder fra 1. september 1998.

Vil øke
Med prisreduksjonene ønsker Telenor å stimulere til økt utnyttelse av ledig kapasitet i landsnettet.

– Økt utnyttelse av landsnettet vil igjen kunne bidra til ytterligere prisreduksjoner. Telenor ønsker å binde de forskjellige landsdelene sammen med høyhastighets elektroniske motorveier som er attraktive å bruke. Høy utnyttelsesgrad og pålitelighet er viktige forhold for å lykkes med dette, sier Thygesen.

Endringer
Prisendringene består av både en generell prisreduksjon og en geografisk utvidelse av rabattordningene. Prisene blir satt ned generelt med 5-10 prosent for digitale samband med kapasitet fra 64 Kbit/s og opp til 155Mbit/s. Både kapasitets- og stamnettrabatten vil omfatte flere områder og strekninger.

Høyhastighet
Telenor hever at de siden 1994 har senket prisene på høyhastighetssamband kraftig, enkelte typer samband med opptil 80 prosent. Telenors priser kommer godt ut sammenlignet med andre store operatører i Europa, særlig på 34 Mbit/s og 155 Mbit/s samband over lengre strekninger.

– Telenor vil vurdere å tilby høyere hastighetsklasser når behov for slike kapasiteter melder seg, sier Jan Edvard Thygesen. Øker behovet for kapasitet i landsnettet slik enkelte hevder, skal vi ikke se bort fra at man i fremtiden vil kunne få et 34 Mbit/s samband i landsnettet for samme pris som man i dag må betale for et 2 Mbit/s samband.

Stikkord: Mobil