Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tele-bonus for alle

TELEGRAM: Telenor Mobil har nå inngått en avtale om rabatt for Forbrukersamvirkes 825.000 medlemmer. Tilsvarende avtaler er allerede inngått med bonuskort-konkurrentene Trumf og Domino.

Kampen om kundenes lojalitet har ført til at flere kjeder satser på bonuskort-ordninger. Og Telenor spiller gjerne på lag med alle samtidig.

Innenfor landet
Forbrukersamvirke har fått en rabatt for sine kunder på 3,5 prosent på alle innenlandssamtaler via Telenor Mobil. Trumf har for sine 878.000 medlemmer fått fem øre i rabatt per telleskritt, melder Dagens Næringsliv.

Kortvinneren
Den beste avtalen har likevel kunder med Domino-kortet. 1,2 millioner mennesker med dette kortet får en flat rabatt på 4,7 prosent. Men til syvende og sist er det likevel du og jeg som betaler regninga!

Stikkord: Mobil