Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Uro i Klart Svar

TELEGRAM: Forhandlerne i Klart Svar, NetComs salgskjede, er misfornøyde. Halvparten av 88 selvstendige forhandlere avventer å skrive under ny kontrakt med kjeden.

Forhandlerne avventer et møte med ledelsen 5. juni. Flere vurderer å forlate Klart Svar-kjeden og gå over til konkurrenten Telenor Mobil, melder Dagens Næringsliv.

Rot
Forhandlerne klager over administrativ og økonomisk rot, blant annet problemer med fakturering av abonnenter.

– En del av forhandlerne sliter med differansen mellom antall solgte abonnement, som forhandlerne mener de har solgt, og det Klart Svar mener er riktig, sier kjederådets leder Bjarne Borge.

Forhandlere skylder
– Vi mener mange av forhandlerne skylder oss penger, sier styreformann Mikael Rohde i Klart Svar.

Styreformannen har tro på at et nytt konsept skal løse flokene. Et nytt online registreringssystem via Internett skal opprettes. Dette må imidlertid forhandlerne selv betale installering av, månedsavgift for og tellerskritt av.

Underskudd
Klart Svar påførte NetCom et underskudd på 25 millioner kroner i 1. kvartal i år og 27 millioner i fjor på grunn av tidligere utgifter til et varelager med ukurante mobiltelefoner. Nå er imidlertid lagerholdet lagt ut til det engelske selskapet 20.20 Logistics.
Stikkord: Mobil