Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil leie Fornebu gratis

TELEGRAM: IT Fornebu har planene klare for et kunnskapssenter på den tidligere hovedflyplassen. Men nå krever det at Stortinget stiller Terminalbygningen vederlagsfritt til disposisjon for det nye kunnskapssentret.

Terminalbygningen har et samlet areal på 37.000 kvadratmeter. Det er dette området IT Fronebu håper at Stortinget vil stille vederlagsfritt og langsiktig til disposisjon for et kunnskapssenter, melder Aftenposten tirsdag.

Non-profitt
Sekretariatsleder i IT Fornebu, Per Morten Vigtel, legger vekt på at ingen av investorene skal profittere på gratis utleie fra Staten.

Leieinntektene fra firmaer som etablerer seg på Fornebu skal gå uavkortet til å finansiere sstudieplasser innen informasjonsteknologi.

Doktorgrader
En tredel av terminalbygget tenkes benyttet til doktorgradsstudier og siste års enhet av ordinære IT-studier.

IT Fornebu ønsker i første rekke å samarbeide med Universitetet i Oslo, Norges tekniske naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Høyskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI.