Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nordsjø-konsortium raknet

OSLO: Alcatel var en av sentrale aktørene bak et hemmelig konsortium som skulle legge fiberoptiske kabler til olje- og gassinstallasjonene på norsk og britisk sokkel. Rundt juletider raknet samarbeidet i korsortiet som skulle driftes av selskapet NorthSeaNet.

I ly av det vesle enmannsfirmaet NortSeaNet ble det syslet med omfattende planer for legging av et fiberbasert stamnett i Nordsjøen.

Før jul skrev Telecom at NorthSeaNet hadde presentert et tredvetalls ulike kabel- og kommunikasjonsprosjekter ovenfor oljeselskapene, uten at dette har ført fram til noen konkrete kontrakter.

Ingen kommentar
– Det er riktig at NortSeaNet er engasjert i et prosjekt med tanke på å legge fiber til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen, sa adm. direktør Bjørn Stormorken i NortSeaNet til ukeavisa Telecom Revy før jul.

Han nektet da å si noe nærmere om hva planene gikk ut på og hvem enkeltmannsforetaket og konsortiet samarbeidet med. Stormorken har ikke vært tilgjengelig for kommentarer denne uken.

“Telenor”-selskap sto bak
Offisielt var det relativt ukjente konsulentselskapet Innovation AS som frontet NorthSeaNet-satsningen. Innovation er i Brønnøysund registrert som eier av NortSeaNet. Konsulentselskapet er til nå best kjent som selskapet som “kjøpte” Novit og Comma for Telenor.

– Selv om Innovation tidligere har jobbet mye for Telenor, betyr ikke det at Telenor er med i dette prosjektet, sa Stormorken før jul.

Alcatel trakk seg
– Det ligger i kortene at Alcatel skal utføre selve jobben, dersom NortSeaNet får konkrete oppdrag, sa en anonym kilde i et av oljeselskapene til Telecom før jul.

Etter at samarbeidet raknet trakk Alcatel seg ut, og valgte i stedet å satse på “konkurenten” NorSea Com, som eies av Telia og EniTel. Dette har vært vellykket ettersom Alcatel nå ser ut til å få en kontrakt på opptil 150 millioner kroner av NorSea Com.

Stikkord: Mobil