Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gjør vanskelige nett enklere?

OSLO: BEA Systems har bare åtte kunder i Norge. Men disse kundene er ingen smågutter, siden det er de store brukerne som får de mest kompliserte nettene. BEAs produkter gjør vanskelige nett enklere – hevder BEA Systems og daglig leder Bjørn Svendsen Fromreide (bildet).

Svendsen Fromreide, B
Gartner Group spår i en av sine mange rapporter at 90 prosent av alle nye, virksomhetskritiske applikasjoner vil være basert på en såkalt flerlagsarkitektur innen år 2001.

Flerlagsarkitektur er det systemet man får når brukeren fra sin terminal eller PC bruker en server (applikasjonsserver) til å utføre en jobb som kan innebære at denne serveren henter inn data fra en eller flere andre servere i systemet. Problemet med denne typen løsninger er at det hele kan bli ganske komplisert når alle servere på alle nivåer til enhver tid skal kunne ha kontakt med alle de andre serverne.

Den virtuelle stormaskin
– Det vi kan tilby, er løsninger hvor alle de forskjellige serverne i ett nett, kanskje et tusentall separate maskiner, begynner å samarbeide på en slik måte at det hele blir en virtuell stormaskin, sier daglig leder Bjørn Svendsen Fromreide i BEA Systems Norge.

– Denne typen løsninger kommer til å bli svært viktig etterhvert som stadig flere maskiner kobles opp sammen via Internett.

Tele- og energiselskaper
Store teleselskaper er blant de viktigste kundegruppene for BEA Systems, sammen med for eksempel energiselskaper. – Deutsche Telekom er et eksempel på dette, med mer enn 14.000 brukere, sier Fromreide.

I Norge har selskapet i dag åtte kunder, som for eksempel Arbeidsdirektoratet, Novit og Postbanken. Alle kundene har tusenvis av brukere med stor geografisk spredning.

Internettbasert backoffice
– Postbanken er nå i ferd med å utvikle en ny tjeneste som kan være et godt eksempel på hvordan man utnytter teknologien, sier Fromreide.

– Det handler om en løsning for elektronisk signatur for DnB og for Postbanken selv, basert på Java og Web. Det er en typisk backoffice-applikasjon hvor det handler om signaturkontroll.

– De javabaserte klientene kommer inn via brannmur til serverne I BBS hvor de kan hente ut den elektronisk lagrede blanketten direkte og sammenligne signaturen med signaturarket som befinner seg i bankens sever. Det hele skal tas i bruk for 1000 brukere i oktober, og det er basert på at Tuxedo tar kontroll over oppkoblingene med såvel BBS som med egne bankapplikasjoner, sier Fromreide.

Dette er BEA
  • Bea Systems kaller seg verdens ledende leverandør av middlewareprodukter. Selskapet etablerte seg tidlig i vinter i Oslo. Dermed har selskapet mer enn 40 kontorer i 22 land i verden.

  • Hovedvirksomheten er å «levere middleware-løsninger for distribuerte virksomhetskritiske applikasjoner.» Middleware er et fellesbegrep for programvare som er nødvendig for å kombinere ulike IT-løsninger til å løse ett sett tjenester. BEAs mest kjente produkt er transaksjonsmonitoren BEA Tuxedo, som selskapet overtok fra Novell. I juni 1997 overtok BEA Systems samtlige rettigheter til produktene ObjectBroker og DECDmessageQ fra Digital.

  • I Norge ledes BEA Systems av Bjørn Svendsen Fromreide, som tidligere blant annet har arbeidet i 15 år i Bull, blant annet med oppbygging av Bulls konsulentavdeling.

  • Annonse