Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ønsker mobilforbud i bil

TELEGRAM: Samferdselsminister Odd Einar Dørum (bildet) vurdere et forbud mot bruk av mobiltelefon i bil, dersom telefonen ikke er såkalt «hands-free».

Dørum, Einar
Samferdselsministeren mener norske bilister skal kjøre bil, og konsentrere seg om en ting ad gangen. Dørum har derfor varslet at han vil slå ned på elementer som forstyrrer for bilførere.

Det gjelder blant annet bruk av vanlig mobiltelefon, barbering, lesing av avisen eller for eksempel skjorteskifting, heter det i Dagbladet.

Støtte
– Transportøkonomisk Institutt utreder saken. Jeg er lovet at den skal være på min pult i mai, – og det skal den være! Jeg er villig til å sette tiltakene ut i praksis ganske snart, sier Dørum.

Han får støtte både fra Trygg Trafikk og Utrykningspolitiet.

Ta BMW-eiere!
Samferdselsdepartementet vil deretter fremme forslagene for Stortinget, som kan vedta et mobiltelefonforbud ganske raskt. Flere land i Europa har innført mobilforbud allerede. Derimot vil det trolig ta lengre tid å innføre et system for prikkbelastning.

– Vi må få et system som også straffer de vellykkede med fin bil og tykk lommebok hardt, sier Dørum. Han viser til Dagbladets reportasje fra fartskontroll på E6 ved Tretten der det ble tatt en råkjører hvert annet minutt.
Annonse
Stikkord: Mobil