Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politisk nei til nettsensur

OSLO: IT-minister Lars Sponheim (bildet) vil heller satse på holdningsskapende arbeid enn å ta i bruk filtre for å sensurere innhold på Internett. Det sa statsråden da han redegjorde for Regjeringens IT-politikk i Stortinget torsdag.

Sponheim3
– Det er særlig mindreårige man ønsker å beskytte mot uønsket innhold. Dette kan takles gjennom ulike virkemidler. Man kan satse på tekniske løsninger for filtrering og rating der uønsket innhold ikke slipper gjennom. Problemet med denne løsningen er at den fort nærmer seg sensur. Det er Regjeringens mening at kunnskap og holdninger er de viktigste virkemidlene, og at satsing på tekniske filtre er uaktuelt, sa Sponheim.

Vurderer ansvar
IT-ministeren tok opp problematikken rundt ansvarliggjøring av Internett-operatører for innhold.

– Regjeringen ser det som viktig at de prinsipielle og lovmessige sider ved dette i størst mulig grad blir avklart. Vi vil vurdere behovet for særskilte tiltak i forbindelse med avklaring av det redaksjonelle ansvar i elektroniske medier, sa Sponheim.

Dette spørsmålet tok også den forrige regjeringen opp, uten at det ble fremlagt noe konkret.

Råd fra unge
Lars Sponheim understreker at han har fått gode råd fra Ungdommens IT-forum.

– Ungdommens IT-forum anbefaler at det satses på holdningsskapende arbeid og kontrakter mellom elev og skole fremfor å lage filterløsninger. De mener at kildekritikk og selvsensur må komme inn i læreplanene for grunnskolen og videregående skole, sa IT-ministeren.

Holdninger
Regjeringen ønsker å satse på bevisstgjøring og kunnskap hos barn og foreldre. Sponheim mener dette eventuelt kan kombineres med at informasjonsleverandørene tar et større ansvar for hva som formidles. En tredje tilnærming er selvregulering i næringen slik vi kjenner det fra presse og tradisjonelle media.

Etisk råd
– I Norge har bransjen etablert et Internett-etisk råd, som arbeider etter modell fra Pressens faglige utvalg. Jeg mener dette er et godt tiltak som bidrar til å ansvarliggjøre innholdsleverandører, sa Sponheim.
Annonse