Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Påsketid er ringetid

TROMSØ: Tradisjonelt øker antall ringeminutter og privatabonnentenes bruk av mobiltelefon i påska. Spesielt gjelder dette de store utfarts- og innfartsdagene. Både NetCom og Telenor Mobil har utvidet kapasiteten på senderne i påskefjellet for å møte trafikkveksten.

Påskefjelldekning
Telecom Revy bringer også i år en oversikt over mobiltelefondekningen for de mest populære utfartsstedene. Dekningsoversikten er basert på operatørenes egne opplysninger.

Vær oppmerksom på at det kan være store lokale variasjoner med hensyn til dekning. De omtalte dekningsområdene er kun ment å være veiledende. Områder oppgitt med dekning, kan ha lokal radioskygge.

NetCom
NetCom øker kapasiteten på eksisterende sendere både på fjellet og langs de store trafikkårene i forbindelse med påsken. Mange av de stedene hvor det i 1997 ble meldt om dårlig påskedekning, er nå utbedret. Ved utgangen av 1997 hadde NetCom en dekningsgrad på 93 prosent av landets befolkning, og dekker de viktigste områdene.

Telenor Mobil
Til påsken 1998 har Telenor Mobil utvidet kapasiteten på de mest populære
vinterutfartstedene mer enn noen gang før. Årsaken ligger både i økt mobiltelefontetthet og økt bruk av mobiltelefon blant folk flest. Utvidelsen skjer både ved hjelp av mobilvogner, etablering av midlertidige stasjoner samt utvidelser av eksisterende basestasjoner.

Dekning eller ikke dekning, det viktigste er fortsatt:
Meld fra hvor du går!

God påske

Til hovedsiden for Internettavisa Telecoms påskedekning 1998

Annonse
Stikkord: Mobil