Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fax til minst halv pris

KOMMENTAR: Før sommeren kan du sende fax til 22 land for minst halv pris. Det er den viktigste konsekvensen av Telenor Nextel og NetNets innføring av taletelefoni over nettet. Nextel vil åpne en slik tjeneste til 22 land før sommeren.

Joramo, Arne(lurer?)
Ingen av de to har foreløpig gått ut med prisene på IP-telefoni, men ser vi på pristilbudet i USA beveger man seg såvidt over lokaltakst. Og noe særlig mer vil det heller ikke være i de norske tilbudene når konkurransen får virke litt.

Det er der du vanligvis betaler dyr utenlandstakst eller fjerntakst dette vil slå kraftigst ut. For alle som sender mye fax til utlandet kan det dermed være mye å spare på å bruke IP-tjenestene.

Klare begrensinger
IP-telefoni har klare begrensninger hva kvaliteten angår. Her vil nok svært mange bedrifter finne kvaliteten for svak i de nærmeste to årene. Med fax er det noe annet.

Der betyr det ingenting om faxen kommer noen sekunder senere fram. Derfor kan det ha stor interesse for bedrifter å benytte tjenesten til fax mens det nok er privatpersoner med små krav til kvalitet som vil profittere på IP-telefoni som sådan.

Mest spennende
Det mest spennende spranget som skjer i teknologiutviklingen i år er nettopp den begynnende konvergens mellom tale og data. Telefoni og fax over Internett og Intranett er de to første konkrete eksemplene på dette.

I 99 prosent av norske bedrifter er telefonisystemet og datasystemet helt adskilt. Dette påfører store ekstrakostnader. Det svekker blant annet kundebehandlingen betydelig. Teleoperatørene har en rekke adskilte nett – noen for data og andre for tele.

Bare i startgropa
Vi er i realiteten bare i begynnelsen av sammensettingsprosessen. Om tre år kan vi via mobiltelefonen overføre data i en hastighet av 2 Mbit.

W-UMTS som er den nye mobilstandarden betyr ikke bare at faste og mobile nett smelter sammen, men også at data og tale blir reelt integrert.

Stort potensiale
Det er ikke først og fremst på teleregningen bedriftene vil profittere på dette. Det er på raskere og kvalitativt bedre kundebehandling, enklere og bedre kommunikasjon med alt som er av forretningspartnere og en helt ny fleksibilitet i kommunikasjonen internt og eksternt det store potensialet ligger.

Konvergens – det «nye» moteordet
Derfor bør de framsynte øyeblikkelig sette seg inn i realiteten bak det nye moteordet – konvergens.

Og det gjelder ikke bare de store bedriftene. En-mannsbedriften og to-mannsbedriften er de som lettest kan dra nytte av IP-tilbudene.